Home
Chuyên gia ILT
                                                                                                                       

 

 

VỀ PHẨM CHẤT                                                                                                                                                                     

                                                

Với mong muốn góp phần tạo nên sự phát triển toàn diện cho các doanh nghiệp, chúng tôi luôn đặt lợi ích của các doanh nghiệp làm mục tiêu hàng đầu. ILT mong muốn trở thành người đồng hành cùng doanh nghiệp hơn là một tổ chức tư vấn doanh nghiệp bởi vì chúng tôi muốn được lắng nghe các bạn chia sẽ, muốn được thấu hiểu những nổi băn khoăn của doanh nghiệp và hơn hết chúng tôi muốn dùng “trí”, “lực” và “tâm” của mình để giúp đỡ các doanh nghiệp ngày càng hoàn thiện hơn, chuyên nghiệp hơn và thành công hơn.

                                                                                      
   

VỀ ĐẠO ĐỨC

 


Một nhà tư vấn chân chính luôn hành động vì mục tiêu và lợi ích của khách hàng.
Các chuyên gia tư vấn của ILT cũng không nằm ngoại lệ. Chúng tôi luôn tuân thủ những nguyên tắc và đạo đức nghề nghiệp dù trong bất kì hoàn cảnh nào:

    

Nguyên tắc một: Toàn tâm toàn ý với khách hàng.

      

Nguyên tắc hai: Chính trực – Trung Thực – Khách quan.

 

Nguyên tắc ba: Ý thức trách nhiệm với công việc.      

     
 
   

VỀ KỸ NĂNG
NGHỀ NGHIỆP

 
Những chuyên gia của ILT luôn phải đáp ứng đầy đủ 3 yếu tố:
- Làm việc chuyên nghiệp.
- Chuyên môn tường tận.
- Quản lý tối ưu.

 
 
    QUY TRÌNH
TƯ VẤN