Home
CHIẾN LƯỢC MARKETING


Mục tiêu của chiến lược  Marketing:

Mục tiêu của chiến lược chung Marketing là cáiđích phải đạt tới của hoạt động Marketing. Trong thực tiễn cho ta thấy khi doanh nghiệp tham gia vào kinh doanh thì việc xác định mục tiêu được đưa lên hàng đầu. Những mục tiêu này đều do doanh nghiệp đặt ra và nó ở mức độ nào tuỳ thuộc vào năng lực, khả năng chủ quan của doanh nghiệp, tuỳ thuộc vào các yếu tố khách quan của thị trường, của môi trường kinh doanh bên ngoài.

Do đó khi doanh nghiệp đưa ra chiến lược Marketing đều có những mục tiêu nhất định, đó là: lợi nhuận, tạo thế lực trong kinh doanh, an toàn trong kinh doanh, bảo đảm chỗ làm việc và bảo vệ môi trường.


6 lợi ích chứng minh chiến lược Marketing là quan trọng

           Đối với các doanh nghiệp thành công trên thị trường, chiến lược Marketing luôn là một trong những yếu tố quan trọng nhất, được ưu tiên hàng đầu và ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển và thành công của doanh nghiệp.
Cung cấp định hướng cụ thể cho doanh nghiệp bằng cách xác định những cơ hội đáng để theo đuổi cũng như các rủi ro tiềm ẩn cần tránh.
Cung cấp một cái nhìn sâu sắc về thị trường và khách hàng mục tiêu của doanh nghiệp, làm nền tảng cho việc đưa ra các quyết định lâu dài.

Giúp doanh nghiệp nhìn thấu những điểm mạnh, điểm yếu của mình cũng như đối thủ, từ đó tạo ra lợi thế cạnh tranh dựa trên những điểm mạnh vốn có.
Tiết kiệm thời gian và tiền bạc cho doanh nghiệp bằng cách tập trung nguồn lực vào những mục tiêu Marketing mong muốn thay vì những mục tiêu không hiệu quả.
Xác định những công cụ mà doanh nghiệp có thể sử dụng hiệu quả để cạnh tranh với đối thủ và gia tăng thị phần.
Chuyển tầm nhìn, sứ mệnh và mục tiêu của doanh nghiệp thành nền tảng cho tất cả các chiến dịch truyền thông.


Phương pháp xác lập chiến lược Marketing:

  • Giai đoạn 1: Xác định mục tiêu của chiến lược.
  • Giai đoạn 2: Phân tích, dự đoán các khả năng có thể có và những yêu cầu bắt buộc.
  • Giai đoạn 3: Xác lập các phương án, chiến lược có thể có.
  • Giai đoạn 4: Đánh giá và lựa chọn phương án chiến lược.