Home
HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM ISO 22000

ISO 22000 là gì?

ISO 22000 là hệ thống tiêu chuẩn iso đầu tiên ban hành về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm nó được xây dựng dựa trên nền tiêu chuẩn iso 9000 để nâng cao hiệu quả việc thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm.Đây là bộ tiêu chuẩn hết sức cần thiết đối với các doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh vực chế biến thực phẩm để chứng minh khả năng của mình trong  việc kiểm soát các mối nguy an toàn thực phẩm,đảm bảo nguồn thực phẩm an toàn đối với người tiêu dùng.

ISO 22000 là tiêu chuẩn đầu tiên trong bộ tiêu chuẩn về quản lý an toàn thực phẩm nó bao gồm 4 phần :

       Các yêu cầu về sản xuất tốt (GMP)                       
Qui phạm vệ sinh tốt (SSOP)
Các nguyên tắc HACCP
Các yêu cầu cho hệ quản lý

Các yêu cầu tiêu chuẩn ISO 22000

      Thu thập đánh giá nhu cầu của khách hàng liên quan đến an toàn thực phẩm để nâng cao sự thõa mãn của khách hàng     
Thường xuyên cập nhật thông tin về các vấn đề an toàn thực phẩm đến khách hàng,nhà cung cấp và các bên có liên quan
Lên kế hoạch,duy trì và cập nhật hệ thống để tạo ra các sản phẩm phù hợp dự định và an toàn cho người tiêu dùng
Đảm bảo doanh nghiệp phù hợp  với các chính sách về an toàn thực phẩm đã công bố

Lợi ích của tiêu chuẩn ISO 22000

      Hoàn thiện dây chuyền sản xuất.                    
Tăng tính cạnh tranh trong môi trường trong nước và quốc tế.
Tạo uy tín cho khách hàng.                
Nâng cao hình ảnh doanh nghiệp.
Giảm thiểu rủi ro kiện tụng liên quan đến vệ sinh thực phẩm.