Home
HACCP - HỆ THỐNG PHÂN TÍCH MÔI NGUY & KIỂM SOÁT TỚI HẠN

HACCP là gì

Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) có nghĩa là "hệ thống phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn", hay "hệ thống phân tích, xác định và tổ chức kiểm soát các mối nguy trọng yếu trong quá trình sản xuất và chế biến thực phẩm".

HACCP là hệ thống quản lý an toàn thực phẩm dựa trên cơ sở phân tích các mối nguy và các điểm kiểm soát trọng yếu. Đó là công cụ phân tích nhằm bảo đảm an toàn vệ sinh và chất lượng thực phẩm. HACCP bao gồm những đánh giá có hệ thống đối với tất cả các bước có liên quan trong quy trình chế biến thực phẩm, đồng thời xác định những bước trọng yếu đối với an toàn thực phẩm. Công cụ này cho phép tập trung nguồn lực kỹ thuật, chuyên môn vào những bước chế biến có ảnh hưởng quyết định đến an toàn chất lượng thực phẩm.

Lợi ích từ việc áp dụng HACCP

  • Đáp ứng được yêu cầu về quản lý chất lượng của các nước nhập khẩu, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của các doanh nghiệp.
  • Giúp nhà sản xuất phản ứng kịp thời hơn với các vấn đề trong sản xuất liên quan đến an toàn và chất lượng sản phẩm thông qua việc quản lý, giám sát chặt chẽ quá trình sản xuất.
  • Chi phí thấp, hiệu quả cao do giảm thiểu được chi phí đền bù khiếu kiện, tái chế sản phẩm.
  • Giảm hao phí sản phẩm và góp phần cải thiện chất lượng sản phẩm.
  • Tăng cường niềm tin của người tiêu thụ, của khách hàng đối với doanh nghiệp.
  • Là điều kiện để cơ sở tiến hành các hoạt động tự công bố sản phẩm phù hợp TCVN.
  • Đặt nền móng cho việc xây dựng các hệ thống quản lý an toàn thực phẩm khác như BRC Food, IFS Food, SQF, ISO 22000, FSSC,..

7 nguyên tắc xây dựng HACCP

HACCP là một cách tiếp cận có hệ thống để xác định, đánh giá và kiểm soát các mối nguy an toàn thực phẩm dựa trên bảy nguyên tắc sau:

      Nguyên tắc 1: Tiến hành phân tích mối nguy.         
Nguyên tắc 2: Xác định các điểm kiểm soát tới hạn (CCP).
Nguyên tắc 3: Thiết lập giới hạn quan trọng.
Nguyên tắc 4: Thiết lập các thủ tục giám sát.
Nguyên tắc 5: Thiết lập hành động khắc phục.
Nguyên tắc 6: Thiết lập các thủ tục xác minh.
Nguyên tắc 7: Thiết lập lưu giữ hồ sơ và thủ tục giấy tờ