Home
HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9001

a

Tiêu chuẩn quản lý chất lượng có thể đáp ứng cho mọi doanh nghiệp bất kể doanh nghiệp của bạn lớn hay nhỏ. Khi doanh nghiệp của bạn đạt được tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001, bạn sẽ có được những lợi ích sau:

     Tiết kiệm tiền      
Gia tăng lợi nhuận 
Tạo lợi thế cạnh tranh
Đáp ứng nhiều khách hàng hơn

 

 

 

 

ISO 9001 là gì?
Một hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 sẽ giúp bạn liên tục giám sát và quản lý chất lượng trong tất cả các hoạt động. tiêu chuẩn quản lý chất lượng được công nhận rộng rãi nhất trên thế giới, nó giúp doanh ng hiệp vạch ra cách để đạt được các tiêu chuẩn, cũng như điểm chuẩn để doanh nghiệp đánh giá năng lực bản thân.  


Lợi ích của việc quản lý chất lượng ISO 9001 là gì?

     Tạo lợi thế cạnh tranh so với đối thủ trong thị trường của bạn
Quản lý chất lượng tốt hơn sẽ g úp bạn đáp ứng nhu cầu của khách hàng
Làm việc hiệu quả sẽ tiết kiệm thời gian, tiền bạc và nguồn lực
Cải thiện hiệu suất hoạt động sẽ cắt giảm các lỗi và tăng lợi nhuận
Thúc đẩy và gắn kết đội ngũ nhân viên với quy trình làm việc của nội bộ
Thu hút đươc nhiều khách hàng tiềm năng bằng việc nâng cao dịch vụ khách hàng
Mở rộng cơ hội kinh doanh


Các bước thực hiện ISO 9001

B1:       Xác định nhu cầu của doanh nghiệp.        
B2: Khảo sát thực tế, đánh giá hiện trạng và tác động môi trường của doanh nghiệp.
B3: Thành lập Ban môi trường và ban dự án ISO.
B4: Thống nhất chương trình hành động.
B5: Tiến hành đào tạo ISO 14001 cho ban ISO và các cán bộ chủ chốt tham gia dự án.
B6: Hướng dẫn xây dựng hệ thống tài liệu.
B7: Xây dựng hệ thống tài liệu, thủ tục.
B8: Đánh giá, sửa chữa, phê duyệt tài liệu, thủ tục.
B9: Triển khai vận hành hệ thống theo tài liệu biên soạn và hướng dẫn của chuyên gia tư vấn
B10: Đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ.
B11: Tiến hành đánh giá nội bộ hệ thống.
B12: Thu thập thông tin và chọn nơi đánh giá chứng nhận.
B13: Đánh giá thử hệ thống.
B14: Hoàn chỉnh hệ thống, chuẩn bị cho đánh giá chứng nhận
B15: Đánh giá chứng nhận
B16: Hướng dẫn duy trì và cải tiến hệ thống sau chứng nhận