Home

Năm 2008, ILT được Tiến sĩ Hà Tuấn Anh cùng các giáo sư, nhà nghiên cứu và những Doanh nhân nổi tiếng tại Úc xây dựng và thành lập. Ngay từ những bước đi đầu tiên, ILT đã cùng các đối tác quốc tế và trong nước xây dựng nên các chương trình Tư vấn và Đào tạo liên quan đến các tiêu chuẩn ISO trong Hệ thống quản lý, các vấn đề liên quan đến Quản lý Doanh nghiệp và phát triển năng lực quản trị cho các cá nhân hay tổ chức. Nhờ vậy, trong suốt gần 10 năm hoạt động, ILT đã góp phần xây dựng gần 500 Hệ thống quản lý dựa theo tiêu chuẩn quốc tế ISO cho gần 500 doanh nghiệp, đào tạo hơn 1000 khóa học liên quan về các tiêu chuẩn ISO và các khóa học liên quan đến Quản lý Doanh nghiệp, phát triển năng lực quản lý cho gần 800 nhà lãnh đạo cũng như nâng cao trình độ và năng lực làm việc cho hơn 1000 cán bộ - công nhân viên trong các doanh nghiệp. Cho đến nay, ILT vẫn đang tiếp tục duy trì và ngày càng đầu tư hơn để đáp ứng nhu cầu của khách hàng cũng như hoàn thành được sứ mệnh của ILT đặt ra. Chúng tôi ngày càng hoàn thiện hơn các chương trình Tư vấn và Đào tạo. Không ngừng cập nhật và trau dồi kiến thức và kinh nghiệm về các Tiêu chuẩn quốc tế ISO cũng như những vấn đề và xu hướng quản lý doanh nghiệp trong thời đại hội nhập. Sáng tạo và tiếp cận không ngừng những kiến thức mới để cho ra đời những chương trình đào tạo chuyên sâu và hữu ích. Tuyển chọn đội ngũ chuyên gia, giảng viên giàu kinh nghiệm, lối tư duy hiện đại và nhạy bén để có thể cùng sát cánh với doanh nghiệp trong công cuộc tạo dựng nên sự thành công cho doanh nghiệp của mình.