Home
Giảng viên Đinh Tiến Dũng

Chức vụ hiện tại: Chuyên gia đánh giá Hệ thống Quản lý Chất lượng của TUV SUD (CHLB Đức), ATQM (Vietnam)

Học thuật:

 • 2003: Cao học Quản trị Kinh doanh tại Đại học Kinh tế TP. HCM
 • 1994: Cử nhân Khoa học tại Đại học Tổng hợp TP. HCM
 • 1988 – 1990: Y sĩ chuyên khoa Da Liễu tại Bệnh viện Da Liễu TP. HCM
 • 1988: Y sĩ Đa Khoa tại Trung học Y Tế TP. HCM

Kinh nghiệm làm việc:

 • 12/2005 đến nay: Chuyên gia đánh giá Hệ thống Quản lý Chất lượng của tổ chức chứng nhận tại TUV SUD (CHLB Đức), ATQM (Việt Nam); Giảng viên tự do cộng tác với các tổ chức trong lĩnh vực tư vấn và đào tạo tại PACE, FPT School of Business (FSB), Business Edge, BCC, Unicom (Hanoi), Vietstar (Hanoi)…
 • 10/2001 - 11/2005: Giám đốc chất lượng tại SANOFI – AVENTIS VIETNAM: Xây dựng và đảm bảo việc thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng, hệ thống kiểm soát cho công ty.
 • 04/2001 - 10/2001: Chuyên gia đánh giá Hệ thống Quản lý Chất lượng (ISO 9001) và Hệ thống Quản lý Môi trường (ISO 14001) tại TUV RHEINLAND VIETNAM: Thực hiện đánh giá các Hệ thống Quản lý Chất lượng theo yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001 và ISO 14001/
 • 08/2000 - 04/2001: Giám đốc kinh doanh tại DENTSPLY VIETNAM: Quản lý đội ngũ bán hàng, ngân sách bán hàng, hoạt động của các nhà phân phối, thực hiện kế hoạch tiếp thị, hội thảo giới thiệu sản phẩm mới…
 • 08/1998 - 07/2000: Phụ trách đào tạo và phát triển tại SANOFI – SYNTHELABO VIETNAM: Phân tích nhu cầu, lập kế hoạch và tổ chức nhu cầu đào tạo, đánh giá nhân viên…
 • 12/1995 - 08/1998: Trợ lý giám đốc kinh doanh và tiếp thị tại SANOFI – SYNTHELABO VIETNAM: Tổ chức và quản lý đội ngũ bán hàng, mạng lưới đại lý, giới thiệu sản phẩm mới…
 • 07/1994 - 12/1995: Phó giám đốc điều hành tại CÔNG TY TNHH VẠN THÁI

Hoạt động chuyên môn:

Thấy Đinh Tiến Dũng là Giảng viên có hơn 10 năm kinh nghiệm trong giảng dạy và huấn luyện đội ngũ. Ông đã trực tiếp giảng dạy tại các tổ chức và công ty: Coast Phong Phú, Nestlé, SAMCO, VISSAN, COMECO, Ngân hàng Đông Á, TOYOTA Việt Nam, FPT, Scancom, TIAGS, Vietnam Airlines, TAFICO, Petro Việt Nam, Đạm Phú Mỹ, Viettel, Mobiphone, PV Gas…

Hiện nay, Ông là giảng viên thỉnh giảng tại các trung tâm đào tạo tại Việt Nam như:

 • Business Edge
 • Trường Doanh nhân PACE
 • Viện nghiên cứu đào tạo quản lý ILT
 • FPT School of Business (FSB)

Một số chương trình đào tạo kỹ năng mềm đặc sắc mà thầy đã giảng dạy từ 10 năm nay:

 • Quản trị chất lượng
 • Quản trị nhân sự
 • Kỹ năng lãnh đạo
 • Hoạch định và kiểm soát công việc
 • Huấn luyện nhân viên
 • Quản lý con người
 • Quản lý kết quả công việc bằng hệ thống KPIs
 • Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
 • Train the trainer…

Kinh nghiệm tư vấn:

 • Sở Kế hoạch Đầu tư Đồng Nai: ISO 9001:2000
 • Sở Thương mại Du lịch Đồng Nai
 • Vietnam TNT Fibers (Finishing Net): ISO 9001:2000
 • Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chế biến Dầu khí: ISO 9001:2000
 • Công ty HICRETE VIETNAM: ISO 9001:2000 và Hệ thống Kiểm soát Nội bộ
 • DHL (Air & Ocean Forwarding): ISO 14001:2004
 • VISSAN: Tái cấu trúc
 • Công ty Bao bì Sài Gòn Trapaco: MBO và Hệ thống KPIs
 • Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc: Hệ thống KPIs
 • Công ty Cấp thoát nước Cần Thơ: Đánh giá vị trí, xây dựng cấu trúc lương…


Giảng viên ILT