Home
Tiến Sĩ Nguyễn Chí Bình

Chức vụ hiện tại: Giám đốc Kinh doanh & Tiếp thị MAN Automobile Asia Pacific LTD

Học thuật:

  • 2003: Tiến sĩ Quản trị kinh doanh (DBA) Đại học MIT Hoa Kỳ
  • 2000: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (MBA) Đại học Liberty – Vương Quốc Bỉ
  • 1986: Kỹ sư Hệ Thống Điện – Đại học Bách Khoa TPHCM
  • Quản trị Bán Hàng Chuyên Nghiệp (S&SM.P) – Boot Camp Training – Hoa Kỳ, DaimlerChysler, MAN Training Global – Cộng hoà Liên Bang Đức
  • Lãnh đạo & Quản trị chuyên nghiệp – Viện đào tạo – Honda Nhật Bản

Kinh nghiệm:

  • 2004 – nay: Giám đốc Kinh doanh & Tiếp thị MAN Automobile Asia Pacific LTD
  • 1997 – 2004: Trường phòng Kinh doanh, Phó Giám đốc Kinh doanh Mercedes Benz Việt Nam
    1991 – 2007: Trưởng phòng Kinh doanh Công ty Honda Việt Nam
  • Đã từng dạy tại các trung tâm giáo dục:  Viện Nghiên cứu Đào tạo Quản lý ILT

Trường Doanh nhân PACE

Đại học FPT

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông I&II

Trường Doanh nhân Marcom

Đại học Kinh tế

Trường Doanh nhân Rồng Việt

Với các chuyên đề: Kỹ năng bán hàng, Đàm phán thương lượng, Chiến lược kinh doanh, Lãnh đạo và quản lý, Tư vấn chương trình Balanced ScoreCard, Chương trình MBA, Chương trình MBO…

 Giảng viên ILT