Home
Lead Auditor Đỗ Sơn Bình

Trải qua hơn 18 năm làm việc với các hệ thống quản lý thuộc nhiều lĩnh vực của nhiều công ty tập đoàn quốc tế trong vai trò quản lý điều hành và cả vai trò đánh giá viên, chuyên gia đào tạo cho các hệ thống quản lý như ISO 9001 – 14001 - OHSAS

Học thuật:

  • 2018 :The Training programe for Vietnamese Consultant

           SAMSUNG KOREA

  • 2018: Lead Audiror ISO 14001-2015

           International Certification Body (ICB)

  • 2016 : Lead Auditor ISO 9001-2015

          G-Certi - Exemplar Global.

  • 2005: Quản lý QA/QC cho ngành gỗ

TÜV Rheinland (Tp.HCM, Việt Nam)

  • 2001: QA/QC Management Training Course  

Gunze Group – Miyazu Factory  (Kyoto, Nhật Bản).

  • 2000 : Cử nhân Quản lý công nghiệp

Đại học Bách Khoa (Tp.HCM, Việt Nam).

Kinh nghiệm:

  • 2016- Nay: Chuyên gia kỹ thuật

 Công ty TNHH QMS VN

  • 2006-2016: Trợ lý giám đốc chất lượng

O-I BJC VIETNAM GLASS CO., LTD  

  • 2005-2006: Giám sát đảm bảo chất lượng

 CÔNG TY TNHH TROPICDANE 

  • 2004-2005: Giám đốc chất lượng

 CÔNG TY TNHH NAM HOGiảng viên ILT