Home

Mỗi Doanh Nghiệp thường có những đặc thù riêng về hình thức và lĩnh vực kinh doanh. Vì vậy, không phải lúc nào đào tạo Public (đào tạo tại Trường) cũng có thể đáp ứng được hết nhu cầu của Doanh Nghiệp. Để hỗ trợ Doanh Nghiệp một cách tối đa, song song việc đào tạo Public, ILT triển khai chương trình đào tạo In - house (đào tạo theo nhu cầu doanh nghiệp) với những chương trình được thiết kế mang tính chuyên biệt và đặc thù cao.

Khi triển khai chương trình, chúng tôi sẽ tiến hành khảo sát, nghiên cứu, tìm hiểu nhu cầu cũng như mục tiêu của Doanh Nghiệp. Qua đó, cùng với đội ngũ Chuyên gia và nhóm phát triển chương trình, ILT thiết kế chương trình sát theo thực tế nguồn nhân lực tại Doanh Nghiệp nhằm phát triển điểm mạnh, lấp đầy khiếm khuyết về kiến thức và kỹ năng, đồng thời cung cấp những phương pháp làm việc mới đạt hiệu quả tối ưu.

                                    

QUY TRÌNH ĐÀO TẠO IN – HOUSE _ ABDES:

Bước 1: ASSESSMENT - Đánh giá sức khỏe doanh nghiệp trên nền tảng:

 • Business Excllence
 • Tiêu chuẩn quốc tế

Bước 2: BUILD - Xây dựng chương trình thiết kế đặc thù cho từng Doanh nghiệp dựa trên:

 • Giáo trình quốc tế: giáo trình viết dự trên sách của 2 nhà xuất bản lớn là Mc Graw Hill và Pearson
 • Năng lực học viên
 • Thực tiễn tại Việt Nam

Bước 3: DELIVER - Áp dụng vào quá trình đào tạo

 • Phương pháp 5C: Concept - Context - Content - Conservation - Conduct
 • GIảng viên hướng dẫn
 • Học viên chủ động xây dựng

Bước 4: EVALUATE - Đánh giá sau khóa học

 • Thực hiện bài kiểm tra cuối khóa
 • Gửi feedback đánh giá từng học viên
 • Giúp Doanh Nghiệp có cơ sở và thông tin để xây dựng và phát triển đội ngũ

Bước 5: SUSTAIN - Khuyến nghị

 • Các điều kiện phát giúp DN phát triển tốt hơn
 • Tối ưu hóa lợi nhuận