Home
NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ CHO QUẢN LÝ CẤP TRUNG

I. GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH

Trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0, việc nâng cao năng lực quản trị của quản lý cấp trung luôn là việc cấp thiết hàng đầu của doanh nghiệp hiện nay. Vì chính các nhà quản lý cấp trung là mắc xích liên kết giữa tầm nhìn – chiến lược của lãnh đạo cấp cao và những người trực tiếp thực hiện hoặc cũng là tiếng nói của những người trực tiếp thực hiện với lãnh đạo cấp cao của doanh nghiệp. Tuy nhiên thực tế đa số các quản lý cấp trung đương vị thường xuất thân từ những người “rất rành” về chuyên môn, nhưng để trở thành một quản lý cấp trung giỏi thì “rành về chuyên môn” mới chỉ là điều kiện cần => điều kiện đủ chính là “năng lực quản trị”. Vậy làm sao để nâng cao “năng lực quản trị” cho các quản lý cấp trung của doanh nghiệp?

Hiểu được những trăn trở khó khăn mà đa số các doanh nghiệp đang gặp phải, Viện Nghiên cứu đào tạo quản lý (ILT) đã nghiên cứu và biên soạn ra chương trình đào tạo: “ Management for Middle Manager – Nâng cao năng lực quản trị cho quản lý cấp trung”

II. MỤC TIÊU:

 • Làm rõ năng lực của một “quản lý cấp trung”

 • Tố chất nào cần rèn luyện để trở thành một quản lý cấp trung giỏi

 • Làm thế nào để nâng cao năng lực quản trị cho “quản lý cấp trung”

 • Góp phần giúp học viên trở thành một “quản lý cấp trung chuyên nghiệp

III. ĐỐI TƯỢNG 

 • Các giám đốc chức năng : GĐ tài chính, GĐ nhân sự, GĐ kinh doanh, GĐ Bán hàng, GĐ sản xuất, GĐ kỹ thuật, Kế toán trưởng, GĐ công nghệ …

 • Trưởng/Phó phòng, ban của các bộ phận

 • Những người có hoài vọng trở thành GĐ chức năng, Trưởng/Phó phòng ban trong tương lai.

IV. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH: 

1. Năng lực quản lý hiệu quả

 • Vị trí, vai trò và chức năng của nhà quản lý

 • Công việc của quản lý

 • Công việc quản trị bộ phận

2. Quản trị chiến lược

 • Chiến lược công ty và chiến lược bộ phận

 • Hoạch định và triển khai chiến lược bộ phận

 • Thực hiện báo cáo

3. Team Working

 • Theo dõi tiến độ công việc

 • Đánh giá nhân viên: Năng lực – thành tích – Thái độ, các tiêu chí đánh giá và phương thức thực hiện

 • Phân khúc nhân viên – Những vấn đề cần tránh khi làm việc trong team

 • Những điều cần ghi nhớ khi giải quyết khủng hoảng trong team

4. Nâng cao năng lực truyền thông

 • Các phương thức truyền thông hiệu quả

 • Cách lắng nghe tích cực

 • Xây dựng mối quan hệ với các thành viên trong tổ chức

5. Nâng cao năng lực thúc đẩy và phát triển nhân viên

 • Giúp nhân viên ý thức được ý nghĩa công việc mà họ đang thực hiện

 • Cách lựa chọn phần thưởng và sự ghi nhận xứng đáng

 • Các phương pháp động viên nhân viên hiệu quả nhất

 • Phương pháp lập kế hoạch phát triển nghề nghiệp cho nhân viên

 • Thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm và trao chứng chỉ

V. HỌC PHÍ : Liên hệ tư vấn viên