Home
GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH - CEO

1. Thông điệp chương trình

Đứng trước vận hội phát triển và nhu cầu hội nhập, một trong những thách thức lớn nhất của các Doanh nghiệp Việt Nam hiện nay là khả năng quản lý, điều hành doanh nghiệp. Giám đốc điều hành là vị trí mang tính “then chốt” để tạo nên sự chuyên nghiệp ấy cho tất cả mọi công đoạn trong tổ chức và hoạt động công ty, một mô hình quản lý hiệu quả để đưa công ty đạt đến năng lực tiềm năng, và một tổ hợp các công cụ tiên tiến để hỗ trợ cho hoạt động của các nhà quản lý là những yếu tố tiên quyết để xây dựng, duy trì và phát triển lợi thế cạnh tranh đảm bảo sự tăng trưởng bền vững của Doanh nghiệp.

Việt Nam trong tiến trình hội nhập vào nền kinh tế thế giới? Đặc điểm, chức năng và sự tương tác giữa các thị trường và thể chế kinh tế hiện đại? Bản chất, cơ chế vận hành và các ứng dụng của các mô hình và công cụ phân tích và quản lý? Doanh nghiệp có thể thực hiện những chiến lược phát triển nào để giảm thiểu các rủi ro từ môi trường bên ngoài, cải thiện thành quả sản xuất và kinh doanh, duy trì và phát triển lợi thế cạnh tranh bền vững trong bất kỳ giai đoạn nào của nền kinh tế? Và còn rất nhiều những vấn đề cam go khác mà các doanh nghiệp đang phải đối mặt.

Đây cũng là thông điệp mà khóa đào tạo Giám Đốc Điều Hành -CEO do ILT tổ chức được xây dựng dựa trên các giáo trình Quốc tế kết hợp cùng những kinh nghiệm thực tiễn của chúng tôi trong suốt 20 năm hoạt động tại Việt Nam.

2. Mục tiêu khóa học

 Sau khi hoàn thành khóa học này sẽ trang bị, cung cấp cho học viên.

 • Nắm được những tuy duy và kiến thức cốt lỗi mà một Giám đốc Điều Hành - CEO chuyên nghiệp cần phải có trong một môi trường kinh doanh toàn cầu.
 • Hiểu được mô hình phát triển Doanh nghiệp theo tập đoàn kinh tế.
 • Biết cách trang bị những năng lực quản trị cần thiết của một CEO trên nhiều lĩnh vực.
 • Biết cách đạt được hoài vọng của mình là trở thành một CEO chuyên nghiệp.
 • Giúp cho Doanh nghiệp phát triển " Bền vững"

3. Đối tượng tham gia:

 • Cấp lãnh đạo doanh nghiệp: Chủ tịch, CEO, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban giám đốc, Ban lãnh đạo, Trợ lý Chủ tịch, Trợ lý CEO...
 • Các nhà Quản lý cấp trung trong doanh nghiệp.    
 • Các giám đốc chức năng, các Trưởng/Phó các Phòng, Ban, Bộ phận... trong Doanh nghiệp.
 • Những người đã có bề dày nhất định về kiến thức hay kinh nghiệm về quản lý và điều hành trong doanh nghiệp.
 • Những người có hoài vọng trở thành Giám đốc Điều hành trong tương lai.

4. Nội dung khóa học:

 • Phần 1: Chân dung và vai trò của CEO - 1 buổi
 • Phần 2: Văn hóa Doanh nghiệp/ Coroporate Culture - 3 buổi
 • Phần 3: Hệ thống Quản lý công ty / Corporate Management - 4 buổi
 • Phần 4: Quản trị chiến lược công ty/ Strategic Management - 4 buổi
 • Phần 5: Phát triển năng lực Lãnh đạo/ Leadership and Executive Development - 4 buổi
 • Phần 6: Quản trị Nhân lực dành cho Lãnh đạo/ Human Resources Management Leaders - 4 buổi
 • Phần 7: Quản trị Marketing  và thương hiệu dành cho Lãnh đạo/  Marketing Management for Leaders - 4 buổi
 • Phần 8:  Quản trị tài chính và đầu tư dành cho Lãnh đạo/ Finace and Investment for Leaders - 3 buổi
 • Phần 9: Quản trị kế toán và xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ dành cho Lãnh đạo/ Accouting Management - 4 buổi
 • Phần 10: Pháp luật trong kinh doanh dành cho Lãnh đạo/  Business law for Management - 2 buổi
 • Phần 11: Các kỹ năng mềm thiết yếu dành cho Lãnh đạo - 4 buổi
  • Kỹ năng kích thích và tạo động lực làm việc/ Motivation Skills
  • Kỹ năng thương lượng đàm phán/ Negotiation Skills
  • Kỹ năng ra quyết định / Decision making Skills
 • Phần 12: Tổng kết chương trình - 2 buổi
  • Tổng kết chương trình và hướng dẫn ôn tập
  • Bài luận và bài thi cuối khóa
  • Lễ tôn vinh sự học và lễ trao chứng chỉ tốt nghiệp

5. Học phí: 

Liên hệ tư vấn viên qua 0283 9977 080 hoặc email: info@ilt.edu.vn