Home

1. Thông điệp chương trình

Giám đốc Tài chính – CFO là một vị trí quan trọng trong doanh nghiệp. Công việc của Giám đốc Tài chính là quản lý tài chính như nghiên cứu, phân tích và xử lý các mối quan hệ tài chính trong doanh nghiệp; xây dựng các kế hoạch tài chính; khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn, cảnh báo các nguy cơ đối với doanh nghiệp thông qua phân tích tài chính và đưa ra những dự báo đáng tin cậy trong tương lai.

Có thể thấy rằng, trong một tổ chức, tầm quan trọng của Giám đốc tài chính (CFO) chỉ đứng sau Giám đốc điều hành, là cánh tay phải của Giám đốc điều hành để thực hiện 4 vai trò chủ lực:

 • Vai trò quản trị rủi ro tài chính: Là một cán bộ quản lý tài chính, CFO nắm vững được thực trạng tài chính doanh nghiệp nên có thể ngăn chặn ngay từ đầu các dấu hiệu xấu, từ đó giúp ngăn ngừa và giảm thiểu rủi ro tài chính cho Công ty.
 • Vai trò chiến lược: CFO nắm vai trò chủ chốt trong việc giúp Giám đốc điều hành hoạch định các chiến lược tài chính về ngắn, trung, dài hạn.
 • Vai trò thiết kế thương vụ: CFO quan hệ vay vốn, thu xếp nguồn vốn để trả nợ, đánh giá chỉ tiêu tài chính của các dự án đầu tư, tác động lên các mục tiêu dài hạn...
 • Vai trò truyền thông: CFO là người tạo dựng được uy tín và niềm tin của cộng đồng tài chính, đầu tư, kinh doanh và báo chí...

Nắm bắt được nhu cầu đó của Quý Doanh Nghiệp  ILT đã triển khai chương trình đào tạo “Giám đốc Tài chính chuyên nghiệp - CFO”. Chương trình đặc biệt này do các chuyên gia của ILT nghiên cứu, biên soạn, thiết kế dựa trên nhu cầu thực tế của các doanh nghiệp trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế. Chương trình này nhằm mục tiêu đào tạo ra những Giám đốc tài chính có kiến thức, có kỹ năng, có tầm nhìn để từ đó thực hiện các nhiệm vụ của một CFO một cách chuyên nghiệp nhằm mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận của Doanh nghiệp.

2. Mục tiêu khóa học:

Sau khi hoàn tất thành công chương trình này, học viên có thể:

 •  Hình dung được vai trò, trách nhiệm và chức năng của một CFO chuyên nghiệp với bốn (04) vai trò chủ lực đã được liệt kê trong phần giới thiệu.
 • Nắm được những tư duy và kiến thức cốt lõi mà một CFO chuyên nghiệp cần phải có trong môi trường kinh doanh toàn cầu;
 •  Liên kết, phối hợp và đồng nhất trong các phương pháp hoạch định và lên kế hoạch tài chính giữa các Công ty thành viên và Tổng công ty.
 •  Hỗ trợ và tham vấn lãnh đạo cấp cao một số công tác đầu tư tài chính cổ phiều, cổ phần hóa doanh nghiệp và huy động vốn.
 • Tham mưu cho lãnh đạo cấp cao biết cách quản lý dòng tiền chặt chẽ và sử dụng vốn hiệu quả.

3. Đối tượng tham gia:

 • Khoá học được thiết kế cho những người có tham vọng trở thành Giám Đốc Tài chính trong tương lai.
 • Giám đốc tài chính ( CFO) của các Doanh nghiệp.
 • Kế toán trưởng, Kế toán tổng hợp, chuyên viên kế toán, chuyên viên tài chính, chuyên viên phân tích đầu tư của các Doanh nghiệp mong muốn trở thành Giám đốc Tài chính

4. Nội dung chương trình:

 • Phần 1: Chân dung và vai trò CFO - 1 buổi
 • Phần 2: Phân tích báo cáo tài chính chuyên sâu - 4 buổi
 • Phần 3:  Nền tảng Kế toán Quản trị và Quản trị tài chính doanh nghiệp - 4 buổi
 • Phần 4: Phân tích và kiểm soát hiệu quả dự án đầu tư - 4 buổi
 • Phần 5: Quản lý rủi ro & xây dựng Hệ thống kiểm soát nội bộ - 4 buổi
 • Phần 6: Kế hoạch ngân sách và kiểm soát tài chính - 4 buổi
 • Phần 7: Hệ thống thuế mới Việt Nam - 3 buổi
 • Phần 8:  Pháp luật trong kinh - 3 buổi
 • Phần 9: Thị trường chứng khoán Việt Nam - 4 buổi
 • Phần 10: Kỹ năng quản lý và lãnh đạo đội ngũ - 4 buổi
  • Kỹ năng Quản lý đội ngũ Kế Toán - Tài Chính
  • Kỹ năng tạo động lực làm việc cho Nhân viên
 • Phần 11: Tổng kết chương trình - 2 buổi
  • Tổng kết chương trình và hướng dẫn ôn tâp
  • Bài luận và bài thi cuối khóa
  • Lễ trao chứng chỉ tốt nghiệp

5. Học phí: 

Liên hệ tư vấn viên qua 0283 9977 080 hoặc email: info@ilt.edu.vn