Home
KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN THƯƠNG LƯỢNG

1. Thông điệp chương trình:

Thế giới vốn là một bàn đàm phán khổng lồ, dù muốn hay không, chúng ta cũng là người tham gia và không thể phủ nhận vai trò quan trọng và tầm ảnh hưởng của Kỹ năng thương lượng và đàm phán trong kinh doanh cũng như trong những hoạt động khác của doanh nghiệp

Để có thể thành công trên bàn đàm phán thương lượng, mỗi người cần phải có những hiểu biết nhất định về những quy luật đàm phán, thương lượng. Khóa học Kỹ năng đàm phán thương lượng sẽ giúp học viên nắm vững các quy luật, kỹ năng, các hình thức thương lượng và vận dụng sáng tạo các kỹ năng, nghệ thuật, phương pháp, kỹ thuật thương lượng vào thực tế thông qua các tình huống giả định nhằm đạt kết quả cao.

Khóa học Kỹ năng đàm phán và thương lượng do ILT tổ chức sẽ giúp cho người học trang bị các hình thức, quy trình, kỹ thuật đàm phán … nhằm khai thác tối ưu hiệu quả của những yếu tố ảnh hưởng trong Đàm phán và Thương lượng. Thông qua đó, những Cán bộ đang đối diện với những tình huống khó khăn trong công tác thương lượng, đàm phán sẽ có cách nhìn sắc sảo hơn, toàn diện hơn nhằm tìm ra lợi thế của mình trong vòng đàm phán.

2. Mục tiêu chương trình:

Sau khi tham dự khóa học, học viên sẽ:

 • Nhận thức tầm quan trọng của thương lượng và đàm phán trong kinh doanh,
 • Hiểu được các hình thức thương lượng và vận dụng sáng tạo các kỹ năng,  nghệ thuật, phương pháp, kỹ thuật thương lượng vào thực tế nhằm đạt kết quả cao.
 • Nắm bắt được các quy trình trong thương lượng và đàm phán cũng như những kỹ năng thương lượng đàm phán thiết yếu.
 • Vượt qua được những rào cản và khai thác tối ưu hiệu quả của những yếu tố ảnh hưởng trong thương lượng và đàm phán.
 • Phát huy sức mạnh tập thể trong thương lượng và đàm phán.

3. Đối tượng tham gia:

 • Các cấp lãnh đạo và quản lý doanh nghiệp.
 • Các Giám đốc chức năng, trưởng/ phó các phòng, ban, bộ phận trong doanh nghiệp.
 • Những người đang tham gia làm việc trong môi trường doanh nghiệp có mong muốn phát triển và hoàn thiện kỹ năng quan trọng này.
 • Chương trình không phù hợp cho các đối tượng là học sinh, sinh viên - những người chưa có thâm niên làm việc trong môi trường doanh nghiệp.

4. Nội dung khóa học:

Phần I: Vai trò và các hình thức đàm phán thương lượng

 • Vai trò của đàm phán thương lượng trong cuộc sống cá nhân, gia đình, xã hội, trong công việc, sự nghiệp nói chung và trong kinh doanh nói riêng
 • Các hình thức đàm phán thương lượng:
  • Thương lượng phân bổ
  • Thương lượng kết hợp
  • Thương lượng nhiều giai đoạn và nhiều bên tham gia
 • Phương thức sáng tạo và ý tưởng sáng tạo trong đàm phán thương lượng
 • Quy trình và chiến thuật trong đàm phán thương lượng
 • Quy trình và phương pháp thực hiện:
  • Giả thuyết kết quả tối ưu trong đàm phán thương lượng
  • Xác định cơ hội tạo giá trị trong đàm phán thương lượng
  • Xác định BATNA, giá trị tương đồng trong đàm phán thương lượng
  • Xác định quyền hạn, văn hóa, mục tiêu và các cách thức thực hiện trong đàm phán thương lượng
 • Các chiến thuật trên bàn đàm phán thương lượng và những vấn đề phổ quát về chiến thuật thương lượng đàm phán

Phần II: Những yếu tố rào cản ảnh hưởng đến đàm phán thương lượng và phương thức tháo gỡ

 • Gặp đối phương cố chấp
 • Khoảng trống thông tin và tình thế khó xử
 • Thiếu tin tưởng giữa các bên đối tác
 • Khác biệt về văn hóa
 • Nhận thức thiên lệch
 • Mong đợi phi lý
 • Tự tin quá mức hoặc rơi vào tình huống không thể kiểm soát cảm xúc …

Phần III: Những lưu ý quan trọng không thể thiếu trong đàm phán thương lượng

 • Mối quan hệ, các giá trị và tầm quan trọng trong đàm phán thương lượng
 • Kiểm soát cảm xúc và những ảnh hưởng tích cực hoặc tiêu cực trong đàm phán thương lượng
 • Giao tế và hành xử trong đàm phán thương lượng
 • Những trở ngại và thuận lợi trong đàm phán thương lượng qua trung gian
 • Sức mạnh tập thể trong đàm phán thương lượng

5. Học phí:

Liên hệ tư vấn viên qua 0283 9977 080 hoặc email: info@ilt.edu.vn