Home
Viện đào tạo quốc tế ILT mang đến cho các học viên những khóa học ngắn hạn có giá trị ứng dụng thực tiễn cao. Cho dù bạn đang là lãnh đạo cấp cao, là nhân viên đã đi làm hay là sinh viên vẫn còn đang ngồi trên ghế nhà trường, chỉ cần bạn muốn học hỏi tri thức và nâng cao năng lực hãy để ILT giúp bạn.
BÁN HÀNG - MARKETING
NĂNG LỰC GIÁM SÁT BÁN HÀNG Inhouse Inhouse TẢI BROCHURE Đăng ký
QUẢN TRỊ VÀ THU HỒI CÔNG NỢ Inhouse Inhouse TẢI BROCHURE Đăng ký
KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN THƯƠNG LƯỢNG Inhouse Inhouse TẢI BROCHURE Đăng ký
KỸ NĂNG BÁN HÀNG HIỆU QUẢ Inhouse Inhouse TẢI BROCHURE Đăng ký
TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH CHUYÊN NGHIỆP Inhouse Inhouse TẢI BROCHURE Đăng ký
CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG Inhouse Inhouse TẢI BROCHURE Đăng ký
QUẢN LÝ KÊNH PHÂN PHỐI CÓ HIỆU QUẢ Inhouse Inhouse TẢI BROCHURE Đăng ký
CHUYÊN VIÊN MARKETING CHUYÊN NGHIỆP Inhouse Inhouse TẢI BROCHURE Đăng ký
CẤP TRUNG
NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ CHO QUẢN LÝ CẤP TRUNG Inhouse Inhouse TẢI BROCHURE Đăng ký
KỸ NĂNG MỀM
KỸ NĂNG BÁN HÀNG HIỆU QUẢ Inhouse Thứ 2 TẢI BROCHURE Đăng ký
KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN THƯƠNG LƯỢNG Inhouse Inhouse TẢI BROCHURE Đăng ký
KỸ NĂNG GIAO TIẾP HIỆU QUẢ Inhouse inhouse TẢI BROCHURE Đăng ký
KỸ NĂNG QUẢN LÝ THỜI GIAN Inhouse Inhouse TẢI BROCHURE Đăng ký
KỸ NĂNG QUẢN LÝ VÀ THU HỒI CÔNG NỢ Inhouse Inhouse TẢI BROCHURE Đăng ký
PHƯƠNG PHÁP TƯ DUY VÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ Inhouse Inhouse TẢI BROCHURE Đăng ký
KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH VÀ CHỦ TRÌ CUỘC HỌP Inhouse Inhouse TẢI BROCHURE Đăng ký
TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NHÂN VIÊN Inhouse Inhouse TẢI BROCHURE Đăng ký
LÃNH ĐẠO CẤP CAO
GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH - CFO Inhouse Inhouse TẢI BROCHURE Đăng ký
GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH - CEO Inhouse Inhouse TẢI BROCHURE Đăng ký
NĂNG SUẤT - CHẤT LƯỢNG
KHÓA HỌC 5S Inhouse Inhouse TẢI BROCHURE Đăng ký
KHÓA HỌC KAIZEN Inhouse Inhouse TẢI BROCHURE Đăng ký
CẢI TIẾN NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC - LEAN SIX GIGMA Inhouse Inhouse TẢI BROCHURE Đăng ký
NHÂN SỰ - NHÂN LỰC
ĐÀO TẠO HUẤN LUYỆN NHÂN VIÊN Inhouse Inhouse TẢI BROCHURE Đăng ký
KỸ NĂNG PHỎNG VẤN TUYỂN DỤNG Inhouse Inhouse TẢI BROCHURE Đăng ký
TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NHÂN VIÊN Inhouse Inhouse TẢI BROCHURE Đăng ký
TUYỂN DỤNG, GIỮ VÀ SA THẢI NHÂN VIÊN Inhouse Inhouse TẢI BROCHURE Đăng ký
VĂN HÓA DOANH NGHIỆP Inhouse Inhouse TẢI BROCHURE Đăng ký
QUẢN LÝ CON NGƯỜI Inhouse Inhouse TẢI BROCHURE Đăng ký
PHÂN CÔNG VÀ ỦY THÁC NHIỆM VỤ Inhouse Inhouse TẢI BROCHURE Đăng ký
THẤU HIỂU NHÂN VIÊN - ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG BẰNG CÔNG CỤ D.I.S.C Inhouse Inhouse TẢI BROCHURE Đăng ký
TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN
PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Inhouse Inhouse TẢI BROCHURE Đăng ký
KẾ TOÁN CHO LÃNH ĐẠO: Inhouse Inhouse TẢI BROCHURE Đăng ký
KIẾN THỨC THUẾ CHO LÃNH ĐẠO Inhouse Inhouse TẢI BROCHURE Đăng ký